Završna konferencija

Dana 30. ožujka 2022. godine u galeriji Pučkog otvorenog učilišta u Novskoj održana je završna konferencija projekta “Dom izvan doma” čiji je nositelj Grad Novska, a partneri su Centar za socijalnu skrb Novska i Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik. Vrijednost projekta u iznosu 1.402.032,59 kn u cijelosti je sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda. […]

Međunarodni dan mladih

Dana 26. ožujka 2022. godine obilježen je Međunarodni dan mladih u sklopu kojeg su djeca i mladi koji polaze poludnevni boravak posjetili zabavni park Amazinga u Zagrebu, a 29. ožujka 2022. godine održana je likovna radionica u sklopu koje su djeca i mladi svoje doživljaje prenijeli na papir.

Edukativni izlet u Lonjsko polje

Dana 19. ožujka 2022. godine djeca i mladi koji polaze poludnevni boravak posjetili su Park prirode Lonjsko polje. Sudjelovali su na edukativnom programu za grupne posjete djece pod nazivom „Krapje – selo graditeljske baštine“. Edukativni program uključuje poznavanje s Krapjem – selom graditeljske baštine, edukativnu šetnju kroz selo u kojem su očuvane tradicijske posavske drvene […]

Edukacija „Škola za roditelje“

Dana 21. ožujka 2022. godine završila je provedba edukacije „Škola za roditelje“. Održano je ukupno 8 susreta kroz tri mjeseca za pripadnike ciljne skupine. Predavač na edukacijama bila je mr.med.sc. Daša Poredoš Lavor, diplomirana socijalna radnica i stalna sudska vještakinja za društvene znanosti: problemi obitelji, djece, mladeži i odraslih.

Edukacija „I ti možeš postati udomitelj“

Od 17. do 18. ožujka 2022. godine u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Novska, u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“ Novska održana je edukacija „I ti možeš postati udomitelj“. Edukaciju je održala mag. socijalnog rada Tena Bosak, voditeljica Info centra za udomiteljstvo. Na edukaciji su sudjelovali djelatnici Grada Novske i partnerskih ustanova Centra za […]

Edukacija „Program pružanja psihosocijalnih usluga u lokalnoj zajednici“

Dana 4. ožujka 2022. godine završila je provedba edukacije Program pružanja psihosocijalnih usluga u lokalnoj zajednici obiteljima i pojedincima koji su detektirani od strane djelatnika partnerske ustanove CZSS Novska kao rizične skupine. Održano je ukupno 18 susreta za pripadnike ciljne skupine. Predavač na edukacijama bila je mr.med.sc. Daša Poredoš Lavor, diplomirana socijalna radnica i stalna […]

Razmjena iskustva u Virovitičko-podravskoj županiji

Dana 3. ožujka 2022. godine održana je razmjena iskustva na temu psihosocijalnog osnaživanja i pružanja podrške obiteljima, djeci i mladima između djelatnika Grada Novske i partnerskih ustanova Centra za socijalnu skrb Novska i Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik te Centra za socijalnu skrb Virovitica i Centra za odgoj i obrazovanje Virovitica. Sudionici su […]

Razmjena iskustva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Dana 1. ožujka 2022. godine održana je razmjena iskustva na temu rada s djecom između djelatnika Grada Novske i partnerskih ustanova Centra za socijalnu skrb Novska i Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik te Centra za socijalnu skrb Garešnica i Centra za socijalnu skrb Garešnica Podružnica Grubišno Polje. Sudionici su razmijenili iskustva o učenim […]

Razmjena iskustva u Požeško-slavonskoj županiji

Dana 25. veljače 2022. godine održana je razmjena iskustva na temu razloga za bavljenje udomiteljstvom između djelatnika Grada Novske i partnerskih ustanova Centra za socijalnu skrb Novska i Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik te predstavnika Centra za socijalnu skrb Pakrac.Sudionicima je predstavljen rad Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece, podijelili su iskustva s udomiteljstvom […]