Završna konferencija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dana 30. ožujka 2022. godine u galeriji Pučkog otvorenog učilišta u Novskoj održana je završna konferencija projekta “Dom izvan doma” čiji je nositelj Grad Novska, a partneri su Centar za socijalnu skrb Novska i Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik. Vrijednost projekta u iznosu 1.402.032,59 kn u cijelosti je sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda. Posljednje dvije godine provodila ga je Razvojna agencija SIMORA, a kroz njega je u potpunosti opremljen prostor za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Na završnoj konferenciji projekta Dom izvan doma voditeljica projekta Maja Vrban istaknula je kako su sredstvima ovog projekta financirane aktivnosti pružanja podrške i stvaranja boljeg i sigurnijeg okruženja za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu s problemima u ponašanju te djecu s teškoćama u razvoju. Kroz projekt je zaposlen i koordinator dnevnih aktivnosti poludnevnog boravka koji provodi edukativne, zabavne, kulturne i sportske radionice s djecom.

U poludnevnom boravku djeca svakodnevno imaju osiguran topli obrok i užinu, podršku u izvršavanju školskih obveza, organizirane aktivnosti slobodnog vremena te brigu i podršku u odgojnim i zdravstvenim pitanjima, a osiguran im je i prijevoz na mjesto i s mjesta provedbe aktivnosti.

Djeca, mladi i članovi njihovih obitelji aktivno su sudjelovali u programu pružanja psihosocijalnih usluga u zajednici te su prošli ukupno 18 edukacija na kojima su pričali o radnim navikama i učenju, pamćenju i koncentraciji, osjećajima i emocijama, životnim vrlinama, prijateljstvu, ljubavi i željama.

Osim toga, organizirani su izleti u Zoološki vrt Zagreb, Zoološki vrt Osijek, Fun park u Biogradu, zabavni park Amazinga te Park prirode Lonjsko polje. U sklopu projekta, roditelji su sudjelovali na edukaciji „Škola za roditelje“ na kojoj su otvoreno razgovarali o odgoju te izazovima roditeljstva s kojima se svakodnevno susreću. Veoma važan čimbenik ovog projekta je i stručno osoblje koje radi s ciljnim skupinama, a kroz edukacije su ojačani njihovi kapaciteti u području mjera obiteljsko-pravne zaštite i socijalnog rada u zajednici te zaštiti i dobrobiti djeteta.

Na samoj konferenciji obratili su se i Martina Antolković Hršak, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska, Siniša Kesić zamjenik gradonačelnika Novske, te Pavle Bukovac iz Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik.