Edukativni izlet u Lonjsko polje

Dana 19. ožujka 2022. godine djeca i mladi koji polaze poludnevni boravak posjetili su Park prirode Lonjsko polje. Sudjelovali su na edukativnom programu za grupne posjete djece pod nazivom „Krapje – selo graditeljske baštine“. Edukativni program uključuje poznavanje s Krapjem – selom graditeljske baštine, edukativnu šetnju kroz selo u kojem su očuvane tradicijske posavske drvene […]