Edukacija „Škola za roditelje“

Dana 21. ožujka 2022. godine završila je provedba edukacije „Škola za roditelje“. Održano je ukupno 8 susreta kroz tri mjeseca za pripadnike ciljne skupine. Predavač na edukacijama bila je mr.med.sc. Daša Poredoš Lavor, diplomirana socijalna radnica i stalna sudska vještakinja za društvene znanosti: problemi obitelji, djece, mladeži i odraslih.