Edukacija „Program pružanja psihosocijalnih usluga u lokalnoj zajednici“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dana 4. ožujka 2022. godine završila je provedba edukacije Program pružanja psihosocijalnih usluga u lokalnoj zajednici obiteljima i pojedincima koji su detektirani od strane djelatnika partnerske ustanove CZSS Novska kao rizične skupine. Održano je ukupno 18 susreta za pripadnike ciljne skupine.

Predavač na edukacijama bila je mr.med.sc. Daša Poredoš Lavor, diplomirana socijalna radnica i stalna sudska vještakinja za društvene znanosti: problemi obitelji, djece, mladeži i odraslih.