Edukacija program pružanja psihosocijalnih usluga u lokalnoj zajednici

Dana 15.11.2021. započela je provedba šestomjesečne edukacije Program pružanja psihosocijalnih usluga u lokalnoj zajednici obiteljima i pojedincima koji su detektirani od strane djelatnika partnerske ustanove CZSS Novska kao rizične skupine. Predavač na edukaciji je mr.med.sc. Daša Poredoš Lavor, diplomirana socijalna radnica i stalna sudska vještakinja za društvene znanosti: problemi obitelji, djece, mladeži i odraslih. Edukacija […]