Edukativni izlet u Fun Park by Mirnovec u Biogradu na Moru

Dana 25. rujna 2021. u sklopu projekta korisnici poludnevnog boravka u pratnji koordinatora dnevnih aktivnosti kao i korisnici partnerske ustanove Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, te stručnjaci Centra za socijalnu skrb Novska posjetili su Fun Park by Mirnovec u Biogradu na Moru. Fun Park by Mirnovec je tematsko zabavni park smješten u Biogradu […]