Edukativni izlet u Zoološki vrt u Osijeku

Facebook
Twitter
LinkedIn

U sklopu projekta 2. rujna 2021. održan je edukativni izlet u Zoološki vrt u Osijeku.
Zoološki vrt u Osijeku smješten je na lijevoj obali rijeke Drave, te je površinom najveći zoološki vrt u Republici Hrvatskoj.

Korisnicima poludnevnog boravka u pratnji koordinatora dnevnih aktivnosti na izletu su se pridružili i korisnici partnerske ustanove Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, te stručnjaci Centra za socijalnu skrb Novska.
Svrha izleta bila je edukacija pripadnika ciljne skupine o životinjama, prirodi i okolišu.