Edukacija voditelja mjera

Facebook
Twitter
LinkedIn

U utorak, 10. studenog 2020. godine u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Novska, u prostoru galerije Pučkog otvorenog učilišta Novska održano je prvo predavanje u okviru šestomjesečne edukacije „Edukacija voditelja mjera obiteljsko pravne-zaštite“.

Predavač Oliver Sikaček, psiholog Centra za socijalnu skrb Kutina, u razdoblju od dva sata obrazložio je pravni temelj mjera obiteljsko-pravne zaštite u okviru trenutno važećeg Obiteljskog zakona („Narodne novine“ 103/15 i 98/19).

Edukacija voditelja mjera obiteljsko pravne zaštite namijenjena je djelatnicima Grada Novske i partnerskih ustanova Centra za socijalnu skrb Novska i Centra za pružanje usluga u zajednici, te suradnicima partnerskih ustanova koji su uključeni u provođenje predmetnih mjera.