Sastanak u gradskoj vijećnici

Dana 2. srpnja 2020. u prostorijama Gradske vjećnice Grada Novske održan je radni sastanak na kojemu su sudjelovali Marija Kušmiš, zamjenica gradonačelnika Grada Novske, predstavnici partnerskih ustanova: Ivan Pušćenik, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik i Martina Antolković Hršak ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska, ravnateljica Razvojne agencije Grada Novske NORA-e Vida Iličić, […]